Make your own free website on Tripod.com
Saryn!

Qarac'ay,Qarac'ay,
Qalag'and caryq ay.
Aru'du caralaryn' ic'inden,
Suuq su'n'u' carg'an o's'u'nden!
Qarac'ay-Qarac'ay,
Auruidu caralaryn terenden,
Hucuoqla tes'gen cu'rekten!
Qarac'ay,Qarac'ay,
Ku'n tiyad cylytmay,
Aru'du caralaryn' ic'inden,
Ggenasyda urg'an ku'nu'nden!

|Yzyn'a|